Den kongelige families deltagelse i markeringen af 200-året for den norske grundlov