H.M. Dronningen tildeler medaljen Ingenio et arti til Lars Liebst